Byggeplass2
Bygging av ny driftsbygning

Mer om bolig og eiendom

Her finner du nyttig informasjon til deg som har bolig eller eiendom.

Opplysninger om priser og de riktige skjemaene finner du under beskrivelsen av hver enkelt tjeneste.

Fullstendig oversikt over kommunens tjenester finner du her

Trenger du informasjon om eier eller hjemmelshaver til en eiendom, festetomt eller seksjon, ring Tinglysingstelefonen 32 11 88 00 (08-14), Statens kartverk.Publisert av Roar Moen. Sist endret 21.09.2012


Tjenester - Byggesak
Tjenester - Reguleringsplaner og fradeling av eiendom
Tjenester - Kart og oppmåling
Brann og feiing
Tjenester - Renovasjon/avfall
Tjenester - Vann og avløp
Tjenester - Veier
Tjenester - Støtte til bolig/ tilrettelegging av bolig
Tjenester - Eiendomsoverdragelse
Skjema - Eiendomsoverdragelse
Tjenester - Eiendomsskatt
Skjema- Teknisk tjenester
Tekniske tjenester (skjema)
Byggesøknad elektronisk - BYGGSØK
Byggblankett: Søknad om sentral godkjenning
Byggblankett: Samsvarserklæring
Byggblankett: Kontrollerklæring
Byggblankett: Søknad om igangsettingstillatelse
Byggblankett: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Byggblankett: Nabovarsel
Byggblankett: Gjenpart av nabovarsel
Byggblankett: Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning
Byggblankett: Referanseprosjekter
Byggblankett: Søknad om ferdigattest
Byggblankett: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Byggblankett: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Byggblankett: Søknad om tillatelse til tiltak
Byggblankett: Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
Byggblankett: Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 1
Byggblankett: Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 2
Byggblankett: Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
Byggblankett: Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving
Byggblankett: Søknad om ansvarsrett - Side 1
Byggblankett: Gjennomføringsplan
Byggblankett: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven
padlock