Byggeplass2
Bygging av ny driftsbygning

Mer om bolig og eiendom

Her finner du nyttig informasjon til deg som har bolig eller eiendom.

Opplysninger om priser og de riktige skjemaene finner du under beskrivelsen av hver enkelt tjeneste.

Fullstendig oversikt over kommunens tjenester finner du her

Trenger du informasjon om eier eller hjemmelshaver til en eiendom, festetomt eller seksjon, ring Tinglysingstelefonen 32 11 88 00 (08-14), Statens kartverk.
Tjenester - Reguleringsplaner og fradeling av eiendom
Tjenester - Vann og avløp
Tjenester - Støtte til bolig/ tilrettelegging av bolig
Støtte til bolig/ tilrettelegging av bolig
Støtte til bolig/ tilrettelegging av bolig
Kommunal bolig
Bostøtte
Startlån bolig
Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Midlertidig husvære
Midlertidig botilbud
Tjenester - Eiendomsoverdragelse
Skjema - Eiendomsoverdragelse
Skjema - Eiendomsoverdragelse
Eiendomsoverdragelse (skjema)
Skjøte
Festekontrakt
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søknad om konsesjon
padlock